ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thủ tục ghi chú ly hôn - Bảo lãnh sau kết hôn - Giữ quốc tịch Việt Nam

Văn phòng tư vấn luật kết hôn với người nước ngoài - Luật sư Quang Thái

Mẫu ghi chú ly hôn

Văn phòng luật sư Quang Thái  giới thiệu Mẫu ghi chú ly hôn như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

TỜ KHAI

GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC LY HÔN ĐÃ TIẾN HÀNH Ở NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi: ……………..................................................

 

Họ và tên người khai: …………………………...................….........................................

Quốc tịch:…….......………................................................................................................

Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế:................…………………........……

Nơi thường trú/ tạm trú:…………................................................……................……….

Số điện thoại (nếu có):…………………………………………......…..............................

Quan hệ với người ghi chú việc ly hôn:.............................................................................

Đề nghị Sở Tư pháp ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ………..............…………………………….........Giới tính:..……………...

Ngày tháng năm sinh: ………...................………………………………………………

Quốc tịch:…….......…......................................................................................……..........

Số CMND/ Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:...........………………………………

Nơi thường trú/tạm trú: …………...............……….....................………………………

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: ..................................................................................

……………….................…………………………………........................................…

Nơi đăng ký kết hôn trước đây:..........................................................................................

……………….................………………………………….......................................…....

Đã ly hôn với ông/bà:

Họ và tên:: …………………........................…………………………………….............

Số CMND/ Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:...........………………………………

Nơi thường trú/tạm trú: …………...............……….....................……………………….

tại (ghi rõ tên nước):........................................theo (ghi rõ hình thức văn bản:Bản án/quyết định/ thỏa thuận/các hình thức khác):.................................................................

đã có hiệu lực pháp luật số………........, ngày……/……/............. của (ghi rõ tên cơ quan công nhận việc ly hôn)

 

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, nếu khai sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:                                          .......... , ngày….. tháng……năm……

......................................................................                                                       Người làm đơn

......................................................................                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

......................................................................

Liên hệ tư vấn

Dịch vụ tư vấn luật về thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam, các vấn đề về pháp lý liên quan đến kết hôn có yếu tố nước ngoài là một trong những Lĩnh vực luật mà chúng tôi có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi có nhóm Luật sư chuyên tư vấn luật và cung cấp dịch pháp lý liên quan đến lĩnh vực về thủ tục kết hôn với người nước ngoài, các vấn đề pháp lý khi kết hôn. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, Văn phòng luật sư Quang Thái cam kết sẽ tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý nhanh gọn nhất cho Quý khách.

Ngoài ra, Văn phòng luật chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn luật lĩnh vực khác như tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn luật sở hữu trí tuệ, tư vấn pháp luật đất đai, tư vấn luật lao động, tư vấn luật hình sự, tư vấn ly hôn...

Hãy liên hệ chúng tôi để được Luật sư tư vấn nhanh chóng, kịp thời vấn đề pháp lý của Quý khách.


Bài viết liên quan
Ghi chú ly hôn có yếu tố nước ngoài

Ghi chú ly hôn có yếu tố nước ngoài

Ghi vào sổ hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (hay còn gọi là ghi chú ly hôn) là thủ tục bắt buộc phải thực hiện khi cá nhân muốn xin được giấy chứng nhận độc thân tại Việt Nam để làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Thẩm quyền ghi chú ly hôn

Thẩm quyền ghi chú ly hôn

Thẩm quyền ghi chú ly hôn được quy định tại Điều 42 Nghị định 126/2014/NĐ-CP Quy định ch tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân gia đình 2014 về Thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài như sau:

Điều kiện được ghi chú ly hôn

Điều kiện được ghi chú ly hôn

Để được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc kết hôn lại ở Việt Nam quý khách cần làm thủ tục ghi chú ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam.

Tư vấn thủ tục ghi chú ly hôn

Tư vấn thủ tục ghi chú ly hôn

Người nước ngoài khi làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam mà đã từng ly hôn thì phải làm thủ tục Ghi chú ly hôn. Những trường hợp phải làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài. Công dân Việt Nam đã ly hôn ở nước ngoài về thường trú tại Việt Nam.

Xem tất cả »


Tư vấn pháp luật

© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch